Χάρτης Κατάταξη

thanow

thanow
Πόντοι:2.495
Θέση:471
Νικημένοι αντίπαλοι: 3.432 (787.)
Φυλή: NSG


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Mickey
486|528 2.495

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 45

Casual

Κόσμος 25