Χάρτης Κατάταξη

philippos g1

philippos g1
Πόντοι:6.550
Θέση:131
Νικημένοι αντίπαλοι: 29.636 (112.)
Φυλή: NSG


Χωριά (3) Συντεταγμένες Πόντοι
-001-
471|538 3.662
-002-
470|539 1.618
-003-
470|538 1.270

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 31

Speed