Χάρτης Κατάταξη

euroyc

euroyc
Πόντοι:11.385
Θέση:231
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.238.762 (3.)
Φυλή: PERU


Χωριά (4) Συντεταγμένες Πόντοι
Για 30 Premium έγιναν όλα
491|458 8.564
Χωριό βαρβάρων
432|475 997
Χωριό βαρβάρων
432|476 614
Χωριό βαρβάρων
432|474 1.210
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
ΜΟΝΟ ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙΑΣ ΜΑΓΚΕΣ !

ΜΟΝΟ BCC


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 41