Χάρτης Κατάταξη

euroyc

euroyc
Πόντοι:43.996
Θέση:4
Νικημένοι αντίπαλοι: 84.105 (26.)
Φυλή: S.M.S


Χωριά (6) Συντεταγμένες Πόντοι
001 RNS DOPE CREW
491|451 9.364
002 RNS DOPE CREW
492|458 5.113
003 RNS DOPE CREW
490|455 7.333
004 RNS DOPE CREW
490|456 8.174
005 RNS DOPE CREW
487|460 9.191
006 RNS DOPE CREW
487|458 4.821
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
..!..


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 41

Κόσμος 56