Χάρτης Κατάταξη

dimitrios5673

dimitrios5673
Πόντοι:4.612
Θέση:217
Νικημένοι αντίπαλοι: 29.043 (118.)
Φυλή: ΝSG3


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του dimitrios5673
496|507 4.612

Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


 
Άλλα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 8)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 8 χρόνια.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 53

Κόσμος 22

Κόσμος 51

Κόσμος 20