Χάρτης Κατάταξη

harris7

harris7
Πόντοι:1.177
Θέση:92
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.042 (147.)
Φυλή: PERU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Social Waste
488|489 1.177

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Casual 3

Κόσμος 7