Χάρτης Κατάταξη

treloishafites

treloishafites
Πόντοι:5.775
Θέση:335
Νικημένοι αντίπαλοι: 35.749 (340.)
Φυλή: S.M.S.


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ PERU
472|478 5.775
Προσωπικό κείμενο
WOLF


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 34

gr16

Κόσμος 58