Χάρτης Κατάταξη

treloishafites

treloishafites
Πόντοι:513
Θέση:992
Νικημένοι αντίπαλοι: 45 (1033.)
Φυλή: PΕRU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ PERU
472|478 513
Προσωπικό κείμενο
WOLF


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 34

gr16