Χάρτης Κατάταξη

John Wick

John Wick
Πόντοι:23.028
Θέση:23
Νικημένοι αντίπαλοι: 89.673 (21.)
Φυλή: NSG


Χωριά (3) Συντεταγμένες Πόντοι
001. John Wick
489|527 9.845
002. Constantine88
478|521 8.217
003. Bipsis
494|537 4.966
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία