Χάρτης Κατάταξη

John Wick

John Wick
Πόντοι:903.888
Θέση:18
Νικημένοι αντίπαλοι: 12.810.555 (17.)
Φυλή: RiseΝ


Χωριά (93) Συντεταγμένες Πόντοι
Acid
489|515 9.813
Alive
496|513 9.835
Ashran
492|524 9.835
Berserk
497|522 10.734
Blood
476|549 9.835
Broken
496|523 9.835
Cartel
492|511 9.813
Castle Black
524|517 9.847
Castlery Rock
489|527 9.835
Catch
494|523 9.835
Claymore
501|522 8.232
Cleave
500|516 9.835
Clover
497|511 9.787
Conqueror
449|512 10.026
Creed
498|512 9.835
Crimson
522|517 9.835
Crown
490|519 9.835
Crucifix
490|516 9.579
Cruelty
477|553 6.873
Crypt
501|519 9.835
Curse
477|544 7.089
Dark Soul
525|518 9.835
Darkshore
491|521 9.849
Dead
480|551 9.835
Destroyer
476|546 9.835
Device
492|522 9.835
Devious
478|551 9.835
Dread
499|518 9.835
Dream
498|523 9.835
Dungeon
488|528 9.835
Fire
504|533 9.835
Force
497|534 9.899
Freak
500|520 9.835
Free
496|516 9.849
Frey
496|524 9.835
Frost
476|551 9.835
Gates
494|513 9.849
Gladiator
496|511 9.835
Godlike
496|512 9.822
Grave
502|539 9.835
Greed
488|527 9.835
Grief
501|520 9.835
Growl
500|521 9.835
Gun
501|528 9.835
Gust
492|515 9.787
Hallowed
502|535 11.177
Hellfire
490|520 10.767
Hero
482|539 8.345
Highmountain
491|518 9.835
Howl
478|544 6.927
Hueco Mundo
501|532 9.835
Icecrown
494|517 9.835
Instinct
501|518 9.835
Iron
494|528 9.620
Ironforge
481|540 9.835
Ironside
448|511 9.835
Kazuya
491|519 9.835
Lightning
494|519 10.068
Lust
486|527 9.835
Mercy
496|515 7.541
Molten Core
495|517 9.835
Mountain
489|521 9.282
Necro
496|533 9.976
Netherstorm
488|521 9.835
Night
494|537 9.847
Pain
525|517 9.835
Poison
502|534 9.835
Potential
488|520 9.835
Promise
495|521 10.068
Radiant
498|534 9.835
Ragnarok
494|524 9.835
Raven
524|516 9.835
Risen
476|548 9.835
Savage
478|549 9.835
Scrape
497|514 9.849
Scream
526|519 11.177
Simple
487|520 9.835
Sloth
498|530 9.835
Smite
504|532 9.835
Soon
495|518 10.032
Soul
503|536 9.835
Stark
501|534 9.847
Stormgarde
497|541 9.835
Stormheim
488|518 9.835
Stormwind
480|548 9.835
Thor
478|521 9.638
Unholy
496|535 9.835
Valhalla
501|535 10.036
Vision
488|526 9.835
War
489|526 8.090
Wick
498|519 10.311
Wolf
497|526 9.835
Zangetsu
478|550 9.847
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
In the end the winner is still the last man standing.

Λορδος crimson
Tεο


Αnd the guest star:
ΑντώνηςBERSERK


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 60