Χάρτης Κατάταξη

John Wick

John Wick
Πόντοι:188.823
Θέση:23
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.692.348 (14.)
Φυλή: NSG


Χωριά (25) Συντεταγμένες Πόντοι
001. Νo Signal
489|527 9.845
002. No Signal
478|521 9.845
003. No Signal
494|537 9.813
004. No Signal
491|519 9.742
005. No Signal
487|520 9.835
006. No Signal
492|522 9.137
007. No Signal
491|521 9.427
008. Νo Signal
490|520 9.144
009. No Signal
488|521 6.683
010. No Signal
494|517 8.959
011. No Signal
492|524 5.955
012. No Signal
491|518 4.631
013. No Signal
488|518 5.187
014. No Signal
496|523 7.519
015. No Signal
494|524 3.324
016. No Signal
496|524 2.850
017. No Signal
501|534 3.451
018. No Signal
501|532 9.755
019. No Signal
503|536 10.147
020. No Signal
478|550 9.781
021. No Signal
502|535 5.261
022. No Signal
496|535 9.875
023. No Signal
522|517 4.990
024. No Signal
526|519 5.817
025. No Signal
488|526 7.850
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
John WickΛόρδος crimson
ΜιχάληςΘοδωρής

*I'm coming for everything they said I couldn't have****