Χάρτης Κατάταξη

Topakos

Topakos
Πόντοι:28.998
Θέση:15
Νικημένοι αντίπαλοι: 33.202 (98.)
Φυλή: NSG


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
001 Washington
504|507 9.696
002 Kansas
504|502 5.410
003 Texas
495|504 5.649
004 Massachusetts
504|510 4.442
005 Michigan
506|511 3.801
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Missed me?


Επιτεύγματα μάχης
Λεηλατητής (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 10.000 φορές.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με την εμπιστοσύνη του ακριβώς στο 0.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 30

Κόσμος 24

Κόσμος 56

Κόσμος 15