Χάρτης Κατάταξη

Le Me Playing

Le Me Playing
Πόντοι:936
Θέση:219
Νικημένοι αντίπαλοι: 128 (779.)
Φυλή: PERU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
001. just play
478|474 936

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 30