Χάρτης Κατάταξη

DON KYR

DON KYR
Πόντοι:524.222
Θέση:28
Νικημένοι αντίπαλοι: 19.253.203 (4.)
Φυλή: RiseΝ


Χωριά (72) Συντεταγμένες Πόντοι
570201
475|489 11.526
Andrexor1 0001
436|506 9.832
Andrexor1 0002
436|505 9.401
Andrexor1 0003
436|504 5.948
Andrexor1 0004
438|506 6.748
Andrexor1 0005
438|505 4.726
Andrexor1 0007
473|509 9.055
Andrexor1 0008
474|511 9.599
Andrexor1 0009
475|512 6.755
Andrexor1 0010
478|513 10.030
Andrexor1 0011
475|521 10.030
Andrexor1 0012
473|522 10.030
Andrexor1 0013
474|523 10.030
Andrexor1 0018
434|501 4.861
Andrexor1 0019
435|503 6.330
Andrexor1 0021
438|500 4.986
Andrexor1 0022
438|503 6.212
Andrexor1 0023
458|548 10.030
Andrexor1 0024
457|552 4.007
Andrexor1 0025
457|553 3.632
Andrexor1 0026
459|553 3.274
Andrexor1 0027
460|552 3.064
Andrexor1 0028
457|554 3.068
Andrexor1 0029
456|554 3.416
Andrexor1 0030
453|547 3.310
Andrexor1 0031
451|548 3.533
Andrexor1 0032
452|552 2.966
Andrexor1 0032
447|552 2.315
Andrexor1 0033
448|553 1.510
Andrexor1 0034
449|553 2.765
Andrexor1 0035
449|557 2.560
Andrexor1 0036
448|556 1.311
Andrexor1 0037
459|555 1.779
Andrexor1 0038
447|554 2.218
DON KYR 0003
487|486 10.013
DON KYR 0005
484|488 9.554
DON KYR 0011
471|487 10.001
DON KYR 0016
472|488 10.173
DON KYR 0020
472|489 8.027
DON KYR 0021
473|489 10.151
DON KYR 0025
468|490 7.514
DON KYR 0026
474|490 7.625
DON KYR 0027
478|490 9.803
DON KYR 0031
468|491 6.186
DON KYR 0032
479|491 10.055
DON KYR 0034
473|492 9.065
DON KYR 0035
475|492 10.252
DON KYR 0036
477|492 10.252
DON KYR 0037
481|492 10.030
DON KYR 0039
473|493 10.030
DON KYR 0040
475|493 10.030
DON KYR 0041
476|493 10.252
DON KYR 0043
481|494 10.030
DON KYR 0044
474|495 10.030
DON KYR 0045
475|495 10.030
DON KYR 0046
476|495 10.030
DON KYR 0047
479|495 10.030
DON KYR 0048
480|495 10.040
DON KYR 0049
485|495 10.030
DON KYR 0050
473|496 8.720
DON KYR 0051
480|497 10.030
DON KYR 0052
481|497 10.030
DON KYR 0053
474|500 7.179
ΑΑΑΑ ΚΑΛΑ!!! 001
467|488 9.938
ΑΑΑΑ ΚΑΛΑ!!! 002
468|487 8.232
ΑΑΑΑ ΚΑΛΑ!!! 005
470|487 9.945
ΑΑΑΑ ΚΑΛΑ!!! 006
473|490 10.068
Δάσκαλος διδασκάλων
483|484 7.661
Το χωριό του vaios13
472|487 3.424
Χωριό βαρβάρων
437|501 4.972
Χωριό βαρβάρων
431|505 2.206
Χωριό βαρβάρων
430|505 1.727
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Απλα...........
«θα του κάνω μια προσφορά την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί»...


Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 29

Κόσμος 52

Κόσμος 59