Χάρτης Κατάταξη

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ
Πόντοι:0
Θέση:1733
Νικημένοι αντίπαλοι: 31.866 (384.)
Φυλή:


Χωριά (0) Συντεταγμένες Πόντοι