Χάρτης Κατάταξη

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ
Πόντοι:749
Θέση:432
Νικημένοι αντίπαλοι: 241 (541.)
Φυλή: PΕRU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ PERU
471|469 749