Χάρτης Κατάταξη

Escobar

Escobar
Πόντοι:2.727
Θέση:430
Νικημένοι αντίπαλοι: 19.338 (219.)
Φυλή: ΝSG3


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Alea jacta est.
496|523 2.727
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία