Χάρτης Κατάταξη

Bipsis

Bipsis
Πόντοι:36
Θέση:1031
Νικημένοι αντίπαλοι: 229.594 (139.)
Φυλή:


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του Bipsis
475|427 36
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
Approach of the second sun


Remember the beat


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 56

Κόσμος 49

Κόσμος 52