Χάρτης Κατάταξη

Bipsis

Bipsis
Πόντοι:3.763
Θέση:287
Νικημένοι αντίπαλοι: 35.036 (94.)
Φυλή: NSG


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Captain Quark
496|535 3.763
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
Approach of the second sun


Remember the beat


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 49

Κόσμος 52