Χάρτης Κατάταξη

Stand By

Stand By
Πόντοι:50.605
Θέση:127
Νικημένοι αντίπαλοι: 2.382.041 (76.)
Φυλή: TRUST


Χωριά (13) Συντεταγμένες Πόντοι
Stand By
451|503 8.945
Χωριό βαρβάρων
484|444 3.590
Χωριό βαρβάρων
482|443 2.914
Χωριό βαρβάρων
490|438 3.590
Χωριό βαρβάρων
488|440 3.438
Χωριό βαρβάρων
485|439 3.512
Χωριό βαρβάρων
485|438 3.549
Χωριό βαρβάρων
479|440 3.492
Χωριό βαρβάρων
490|435 3.578
Χωριό βαρβάρων
489|435 3.413
Χωριό βαρβάρων
487|437 3.471
Χωριό βαρβάρων
489|436 3.737
Χωριό βαρβάρων
481|438 3.376
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία