Χάρτης Κατάταξη

Stand By

Stand By
Πόντοι:20.754
Θέση:136
Νικημένοι αντίπαλοι: 1.000 (1273.)
Φυλή: Ο.m.G


Χωριά (4) Συντεταγμένες Πόντοι
Stand By
483|442 7.014
Stand By
476|441 1.829
Stand By
480|438 2.185
Stand By
481|439 9.726
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 58