Χάρτης Κατάταξη

Kastanakos

Kastanakos
Πόντοι:88.340
Θέση:108
Νικημένοι αντίπαλοι: 6.995.442 (27.)
Φυλή: RiseΝ


Χωριά (12) Συντεταγμένες Πόντοι
dimis68
474|473 10.710
kastanakos 01
474|484 9.577
kastanakos 09
475|486 9.254
Για 30 Premium έγιναν όλα
466|473 9.210
Για 30 Premium έγιναν όλα
470|472 9.354
ΜΠΟΛΣΕ
471|469 9.887
Χωριό βαρβάρων
445|486 4.138
Χωριό βαρβάρων
440|482 6.544
Χωριό βαρβάρων
439|483 6.607
Χωριό βαρβάρων
439|478 3.511
Χωριό βαρβάρων
438|479 3.832
Χωριό βαρβάρων
474|483 5.716
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 48 με τη Φυλή Trq-Ducks.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 54 με τη Φυλή The Makers.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 48

Κόσμος 52

Κόσμος 54

Κόσμος 58

Κόσμος 59

Classic