Χάρτης Κατάταξη

Giorgio Armani

Giorgio Armani
Πόντοι:9.974
Θέση:78
Νικημένοι αντίπαλοι: 28.400 (120.)
Φυλή: NSG


Χωριά (2) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό mou
500|502 2.782
Το χωριό του Giorgio Armani
497|505 7.192

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 53