Χάρτης Κατάταξη

flouflis

flouflis
Πόντοι:50.546
Θέση:114
Νικημένοι αντίπαλοι: 453.480 (73.)
Φυλή: NSG2


Χωριά (9) Συντεταγμένες Πόντοι
##7-Χωριό βαρβάρων
483|549 2.794
jizel 80.11.17
476|538 9.260
malatesta
486|549 7.168
malatesta 2
482|549 5.067
signal
480|542 7.913
Αγαθοκλής
478|538 5.709
Βασιλιάς MADCLIP
488|546 4.215
κοιμάμαι
485|546 4.177
μόνο ΗΡΑ
486|542 4.243
Προσωπικό κείμενο
βαριέμαι...πεινάω

Μην ενοχλείτε, δεν μιλάω ελληνικά.


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 44

Κόσμος 20

Κόσμος 52

Κόσμος 58