Χάρτης Κατάταξη

010000100111100101100101

010000100111100101100101
Πόντοι:4.067
Θέση:1
Νικημένοι αντίπαλοι: 480 (334.)
Φυλή: PERU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
010000100111100101100101
480|475 4.067
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Casual 3

Κόσμος 53