Χάρτης Κατάταξη

anthoulis

anthoulis
Πόντοι:60.154
Θέση:39
Νικημένοι αντίπαλοι: 175.746 (70.)
Φυλή: PERU


Χωριά (10) Συντεταγμένες Πόντοι
001
472|498 7.358
002
472|497 7.677
003
471|502 6.624
004
471|495 5.503
005
474|499 5.471
006
473|503 2.754
007
473|508 2.417
008
478|496 9.399
009
472|493 4.408
papshev
474|505 8.543
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
ΤΟΥ ΖΕΝ Η ΤΑΚΤΙΚΗ


Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 52