Χάρτης Κατάταξη

anthoulis

anthoulis
Πόντοι:249.117
Θέση:62
Νικημένοι αντίπαλοι: 3.606.885 (56.)
Φυλή: RiseΝ


Χωριά (32) Συντεταγμένες Πόντοι
001
474|505 10.019
002
478|496 10.079
003
473|508 10.019
004
474|499 10.019
005
471|500 10.019
006
473|503 10.019
007
471|502 10.019
008
472|497 10.019
009
472|498 10.019
010
472|493 10.019
011
471|495 10.019
012
471|497 10.019
013
471|506 10.019
014
469|508 10.019
015
476|503 10.019
016
473|511 10.019
017
471|511 10.019
018
467|504 10.019
019
472|504 10.019
020
439|514 10.019
021
439|513 9.901
022
466|501 10.019
023
473|499 3.836
024
441|513 10.019
025
435|512 2.740
026
437|515 1.987
027
439|542 1.595
028
440|541 2.292
029
440|545 1.894
030
441|541 2.100
031
440|544 1.142
Χωριό βαρβάρων
442|545 1.152
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
ΤΟΥ ΖΕΝ Η ΤΑΚΤΙΚΗ


Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 52