Χάρτης Κατάταξη

anthoulis

anthoulis
Πόντοι:1.083
Θέση:128
Νικημένοι αντίπαλοι: 3.013 (31.)
Φυλή: PERU


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ
472|498 1.083
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
ΤΟΥ ΖΕΝ Η ΤΑΚΤΙΚΗ


Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 52 με τη Φυλή PHILOSOPHY OF ORTHOPRAXIS.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 52