Χάρτης Κατάταξη

DonJim

DonJim
Πόντοι:13.663
Θέση:53
Νικημένοι αντίπαλοι: 21.111 (198.)
Φυλή: NSG


Χωριά (3) Συντεταγμένες Πόντοι
001 | Iguana
464|527 6.313
002 | Non Believers
463|531 4.550
003 | Everybody Dies
466|528 2.800
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Normal is an illusion.
What is normal for the spider
is chaos for the fly.


If you have no faith in me,
have faith in what you see.


Ορόσημα Επιτευγμάτων
Πεδία (Επίπεδο 1)

Ως δεύτερος νίκησες 10.000 εχθρικές μονάδες.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 55

Classic