Χάρτης Κατάταξη

DonJim

DonJim
Πόντοι:261.727
Θέση:15
Νικημένοι αντίπαλοι: 982.322 (32.)
Φυλή: NSG


Χωριά (37) Συντεταγμένες Πόντοι
001 | Iguana
464|527 9.867
002 | Non Believers
463|531 9.809
003 | Everybody Dies
466|528 9.825
004 | Giant
462|530 9.825
005 | Contra
466|527 9.811
006 | The Ringer
459|533 9.825
007 | Devil is Gonna Come
460|535 9.806
008 | Chainsmoking
458|535 9.639
009 | Hot Blood
463|527 8.570
010 | The Devil You Know
466|529 9.362
011 | WestWorld
455|538 8.844
012 | WestWorld
454|541 8.261
013 | WestWorld
455|545 8.443
014 | LIMITLESS
458|545 7.648
015 | Clown Factory
461|548 9.039
016 | Complete Players
463|547 8.300
017 | Blood In The Water
461|544 9.480
018 | When The Darkness Comes
462|551 9.825
019 | Not Alike
464|542 8.994
020 | Money Heist
469|545 8.479
021 | Catfish Billy
467|547 6.268
022 | Catfish Billy 2
466|546 6.775
023 | 5|6/4
460|526 5.746
024 | Hallowed Be Thy Name
455|532 6.338
025 | The End is Near
448|538 6.496
026 | The End is Near
448|539 4.820
027 | Owning
463|543 4.346
028 | Owning
453|539 4.335
029 | Owning
447|540 4.274
030 | Owning
439|538 4.114
031 | MODUS VIVENDI
458|546 2.673
032 | MODUS VIVENDI
459|546 2.376
033 | Giant v2
461|530 3.546
034 | Land of the Deads
450|539 4.234
035 | Land of the Deads
450|535 3.707
036 | blue111
458|525 5.558
037 | MODUS VIVENDI
444|539 2.469
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
Normal is an illusion.
What is normal for the spider
is chaos for the fly.


Killer aoe


Ορόσημα Επιτευγμάτων
Πεδία (Επίπεδο 1)

Ως δεύτερος νίκησες 10.000 εχθρικές μονάδες.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Classic