Χάρτης Κατάταξη

Μανιασμένη Βoυβoυζέλα

Μανιασμένη Βoυβoυζέλα
Πόντοι:8.023
Θέση:98
Νικημένοι αντίπαλοι: 30.210 (109.)
Φυλή: O.m.G


Χωριά (2) Συντεταγμένες Πόντοι
*Ν*Μ*
490|473 6.091
Το χωριό του Μπακαγιόκο
488|467 1.932
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
Αν νομίζεις πως είσαι μεγάλος μέτρα πρώτα την σκιά σου.


Ημερήσια επιτεύγματα
1x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 12.02.2019 (5.889 μονάδες)


2x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 11.02.2019 (423.921 πόροι)


1x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 11.02.2019 (21.379 χωριά)