Κόσμος 57 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 426
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.514 (15.29 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.219
Χωριά βαρβάρων: 295
Χωριά με bonus: 401
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 192 ημέρες
Χρήστες on-line: 37
Αριθμός μηνυμάτων: 148.250 (348.00 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 25.467 (59.78 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 9.342 (21.93 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.935 (4.54 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 63
Αριθμός παικτών σε φυλές: 319
Συνολικοί πόντοι: 51.109.749 (119.976 ανά παίκτη, 7.846 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 813.516.587
 • 1.071.321.971
 • 669.093.492
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 14,254 εκατ.
 • 7,948 εκατ.
 • 8,863 εκατ.
 • 8,826 εκατ.
 • 1,716 εκατ.
 • 4,120 εκατ.
 • 222.979
 • 3,384 εκατ.
 • 617.383
 • 70.591
 • 952
 • 2.409
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 33460
 • 18658
 • 20806
 • 20719
 • 4028
 • 9671
 • 523
 • 7944
 • 1449
 • 166
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2188
 • 1220
 • 1361
 • 1355
 • 263
 • 632
 • 34
 • 520
 • 95
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: stefanos1997
Η νεότερη φυλή: GR

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 19:46