Κόσμος 57 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2376
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.859 (1.20 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.374
Χωριά βαρβάρων: 483
Χωριά με bonus: 148
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 14 ημέρες
Χρήστες on-line: 249
Αριθμός μηνυμάτων: 23.578 (9.92 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.819 (3.29 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 22.675 (9.54 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 2.245 (0.94 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 108
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.537
Συνολικοί πόντοι: 1.185.070 (499 ανά παίκτη, 415 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 3.016.043
 • 3.244.243
 • 3.403.518
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 210.091
 • 183.586
 • 139.019
 • 8.083
 • 64.224
 • 57.582
 • 23
 • 75
 • 3.289
 • 789
 • 1.717
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 88
 • 77
 • 59
 • 3
 • 27
 • 24
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 73
 • 64
 • 49
 • 3
 • 22
 • 20
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ZxTHeFlashZz
Η νεότερη φυλή: S.T.A.

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 17:21