Κόσμος 57 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1791
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.318 (2.97 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.217
Χωριά βαρβάρων: 2.100
Χωριά με bonus: 255
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 70 ημέρες
Χρήστες on-line: 164
Αριθμός μηνυμάτων: 115.099 (64.27 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 23.407 (13.07 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 126.798 (70.80 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.314 (0.73 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 127
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.115
Συνολικοί πόντοι: 10.953.519 (6.116 ανά παίκτη, 2.060 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 67.328.352
 • 76.684.976
 • 71.289.758
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,752 εκατ.
 • 1,991 εκατ.
 • 2,095 εκατ.
 • 810.845
 • 577.570
 • 920.691
 • 21.395
 • 321.295
 • 124.982
 • 29.823
 • 1.685
 • 726
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1536
 • 1112
 • 1170
 • 453
 • 322
 • 514
 • 12
 • 179
 • 70
 • 17
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 517
 • 374
 • 394
 • 152
 • 109
 • 173
 • 4
 • 60
 • 24
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nikospaoktkd
Η νεότερη φυλή: zx

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 17:39