Κόσμος 57 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 201
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.529 (32.48 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.485
Χωριά βαρβάρων: 44
Χωριά με bonus: 402
Κατάσταση server: Κλειδωμένο
Χρόνος λειτουργίας server: 251 ημέρες
Χρήστες on-line: 10
Αριθμός μηνυμάτων: 82.518 (410.54 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 14.968 (74.47 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 373 (1.86 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.691 (8.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 31
Αριθμός παικτών σε φυλές: 166
Συνολικοί πόντοι: 62.261.492 (309.759 ανά παίκτη, 9.536 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.155.728.179
 • 870.783.974
 • 1.306.666.794
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 7,833 εκατ.
 • 4,567 εκατ.
 • 6,640 εκατ.
 • 4,864 εκατ.
 • 834.977
 • 3,058 εκατ.
 • 157.615
 • 1,667 εκατ.
 • 456.349
 • 99.215
 • 551
 • 2.223
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 38971
 • 22721
 • 33035
 • 24201
 • 4154
 • 15214
 • 784
 • 8293
 • 2270
 • 494
 • 3
 • 11
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1200
 • 699
 • 1017
 • 745
 • 128
 • 468
 • 24
 • 255
 • 70
 • 15
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: stefanos1997
Η νεότερη φυλή: ΘΕΑ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: στις 28.08. και ώρα 22:42